Ex-Post & Ex-Post Control

İngilizce Türkçe Ex-post after the event/ fact olay gerçekleştikten sonra İngilizce Türkçe Ex-post control controls that are performed after the procedure is carried out işlem yapıldıktan sonra yapılan kontroller Metin içinde: This is all the more so as the transition from an ex-ante to an ex-post control, which the more economics based approach requires, if it is not to become a disincentive, must focus on … Okumaya devam et Ex-Post & Ex-Post Control

Ex-Ante & Ex-Ante Control

İngilizce Türkçe Ex-ante before the event, forecast in advance olay gerçekleşmeden önce, önceden tahmin edilen İngilizce Türkçe Ex-ante control means that an auditor performs the auditing work in authorising public expenditure Harcama öncesi kontrol Metin içinde: This is all the more so as the transition from an ex-ante to an ex-post control, which the more economics based approach requires, if it is not to become … Okumaya devam et Ex-Ante & Ex-Ante Control

Avukatın Hakim veya Savcı ile Hısımlığı veya Evliliği ve İptal Edilen 14. Madde

Avukatın hakim veya savcı ile hısımlık veya evlilik durumu da Avukatlık Kanunu madde 13’te düzenlenmiştir. Avukatın hakim veya savcı ile hısımlık veya evlilik münasebeti: Madde 13 – Bir hakim veya Cumhuriyet Savcısının eşi, sebep veya nesep itibariyle usul ve füruundan veya ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil) hısımlarından olan avukat, o hakim veya Cumhuriyet Savcısının baktığı dava ve işlerde avukatlık edemez. Avukatlık Kanunu madde 14’ün … Okumaya devam et Avukatın Hakim veya Savcı ile Hısımlığı veya Evliliği ve İptal Edilen 14. Madde

Avukatlıkla Birleşebilen ve Birleşemeyen İşler

Avukatlıkla birleşebilen ve birleşemeyen işler Avukatlık Kanunu madde 11 ve 12’de sayılmıştır. Avukatlık Kanunu Avukatlıkla birleşemiyen işler: Madde 11 – Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin onuru ile bağdaşması mümkün olmıyan her türlü iş avukatlıkla birleşemez. Avukatlıkla birleşebilen işler: Madde 12 – Aşağıda, sayılan işler 11 inci madde hükmü dışındadır:a) Milletvekilliği, … Okumaya devam et Avukatlıkla Birleşebilen ve Birleşemeyen İşler

Bona Fide

İngilizce Türkçe Bona fide real, legal, honest, without intention to deceive gerçek, kandırma amacı gütmeyen, iyi niyetli Metin içinde: In addition to the above provisions, it should be possible, even in the case of a bona fide use of the secret know-how of another, to order the user to compensate that other, if the circumstances make it equitable to do so. Ladas, Stephen P. “Legal … Okumaya devam et Bona Fide

De Facto

İngilizce Türkçe De facto in reality, actually fiili Metin içinde: First, it is essential that Estonian case law shows a clear trend toward wider disclosure. This means that grounds for denial of a shareholder’s information claim are de facto limited. For example, a shareholder is entitled to receive from a company the basic information about management costs, including costs of transactions between the company and persons … Okumaya devam et De Facto

Obiter Dictum

İngilizce Türkçe Obiter dictum that which is said in passing görüş, mütalaa, hakimin gayri resmi beyan edilmiş fikri Britannica’ya göre karar için gerekli olmasa ve emsal niteliği de taşımasa da içtihatta geçen bu ifadeler önemlidir. Metin içinde: Proceeding from the above, the authors of this article take the view that, in addition to statutory rules, Estonian courts have managed to form basic principles of shareholders’ … Okumaya devam et Obiter Dictum

Contra Bonos Mores

İngilizce Türkçe Contra bonos mores Against good morals Ahlak ve adaba aykırı Metin içinde: The court enjoined defendants’ competing venture on the ground that [t]his is not legitimate competition, which it is always the policy of the law to foster and encourage, but it is contra bonos mores [against good morals], and constitutes a breach of trust which a court of law, and much less … Okumaya devam et Contra Bonos Mores

Avukatlığa Kabul Şartları ve Kabule Engeller

Avukatlığa kabul şartları ve avukatlığa kabule engel teşkil edecek durumlar Avukatlık Kanununda sayılmıştır. Avukatlık Kanunu Avukatlığa kabul şartları: Madde 3 – Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için :a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,b) Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak,c) Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak,d) … Okumaya devam et Avukatlığa Kabul Şartları ve Kabule Engeller